Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Mersin Yerel Haber

Büyükşehir, Akdeniz, Silifke, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus Belediyesi Sayıştay Raporları

Büyükşehir, Akdeniz, Silifke, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus Belediyesi sayıştay raporları bizlere neyi gösteriyor ? Fakat onun öncesinde sayıştayı tanıtayım….

Sayıştay Nedir?

Günümüzde kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, şeffaf bir yönetim anlayışının benimsenmesi ve mali sorumlulukların yerine getirilmesi önemli bir gerekliliktir. Türkiye’de bu amaca hizmet eden önemli bir kurum olan Sayıştay, devletin mali işlemlerini denetleyen bağımsız bir denetim kuruluşudur.

Sayıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na dayanarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kurulmuştur. Temel görevi, devletin mali yönetimini, harcama ve gelir politikalarını, bütçe uygulamalarını etkin bir şekilde denetlemek ve bu süreçte ortaya çıkan hukuka aykırılıkları, mali israfı tespit etmektir.

Kamu kaynaklarının doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Sayıştay, bağımsız bir şekilde denetim yapma yetkisine sahiptir. Bu bağımsızlık, kurumun tarafsız ve güvenilir bir şekilde devletin mali yönetimini değerlendirmesini sağlar.

Sayıştay’ın temel görevleri şunlardır:

 • Denetim Yapmak: Sayıştay, devletin bütçe ve mali işlemlerini, harcamalarını, gelirlerini ve varlıklarını denetler. Bu denetimler, mali yönetimdeki hukuka aykırılıkları ve etkinlik eksikliklerini belirleme amacını taşır.
 • Raporlama: Denetim sonuçlarına dayanarak hazırlanan raporlar, Sayıştay tarafından ilgili mercilere ve kamuya açıklanır. Bu raporlar, mali yönetimdeki olumlu uygulamaları öne çıkarırken, sorunlu alanları da belirleyerek çözüm önerileri sunar.
 • Hesap Verebilirlik Sağlamak: Sayıştay’ın denetimleri, devletin mali yönetimiyle ilgili sorumluların hesap verebilirliğini arttırır. Bu sayede, kamunun mali işlemleri üzerinde şeffaf bir denetim sağlanmış olur.

Sayıştay’ın denetim faaliyetleri, devletin birçok birimini kapsar. Belediyeler de bu birimler arasında önemli bir yere sahiptir. Belediyelerin harcama ve gelir politikaları, bütçe uygulamaları Sayıştay’ın denetim alanına girmektedir. Yerel yönetimlerin mali açıdan şeffaf ve etkin bir şekilde işlemesi, kamunun güvenini arttırır.

Bu noktada, Sayıştay’ın belediyeleri denetlemesi, yerel yönetimlerin mali performansının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşır. Belediyelerin kaynakları doğru ve etkili bir şekilde kullanılmalı, halkın menfaatine uygun projelerin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Sayıştay’ın denetimleri, bu hedeflere ulaşmak için önemli bir araçtır.

2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporu

Kasım 2023

Sayıştay’ın açıkladığı bulgular aşağıda listelenmiştir.

 

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 

 

BULGU LİSTESİ

 1. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

 

 1. Tamamlanan Bazı Yatırımların İlgili Varlık Hesabına Kaydedilmek Yerine Giderleştirilmesi

 

BULGU 1: Tamamlanan Bazı Yatırımların İlgili Varlık Hesabına Kaydedilmek Yerine Giderleştirilmesi İdarenin tamamlanan bazı yatırımlarının ilgili varlık hesabına aktarılmadan giderleştirildiği tespit edilmiştir.

 

 1. Yıl İçinde Ödenen Kredi Faizlerinin Bir Kısmının Muhasebenin Dönemsellik İlkesine Uygun Olarak İlgili Dönemin Faaliyet Hesaplarına Yansıtılmaması

 

BULGU 2: Yıl İçinde Ödenen Kredi Faizlerinin Bir Kısmının Muhasebenin Dönemsellik İlkesine Uygun Olarak İlgili Dönemin Faaliyet Hesaplarına Yansıtılmaması İdarenin 2022 yılındaki banka kredi faiz ödemelerinin bir kısmının bu yıla ilişkin faaliyet hesabında gösterilmediği tespit edilmiştir.

 

 1. Bazı Duran Varlıkların Amortisman İşlemlerinde Hatalar Bulunması

 

BULGU 3: Bazı Duran Varlıkların Amortisman İşlemlerinde Hatalar Bulunması İdare muhasebe sisteminde kayıtlı olan ve amortismana tabi bazı duran varlıklar için amortisman ayrılmadığı, bazı duran varlıklar için ayrılan amortisman tutarlarının ise varlığın kayıtlı değerlerini aştığı tespit edilmiştir.

 

 1. Yapılandırılmış Alacakların Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabında İzlenmemesi

 

BULGU 4: Yapılandırılmış Alacakların Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabında İzlenmemesi İdarenin yapılandırılmış alacaklarının Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabında takip edilmediği tespit edilmiştir.

 

 1. Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı İle İdarenin Ortaklık Bilgilerinin Uyuşmaması

 

BULGU 5: Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı İle İdarenin Ortaklık Bilgilerinin Uyuşmaması İdarenin mal ve hizmet üreten kuruluşlardaki ortaklık payına ilişkin bilgileri ile muhasebe kayıtlarının uyuşmadığı tespit edilmiştir

 

 1. Peşin Tahsil Edilen Kira Gelirleri İçin Dönem Ayırıcı Hesapların Kullanılmaması

 

BULGU 6: Peşin Tahsil Edilen Kira Gelirleri İçin Dönem Ayırıcı Hesapların Kullanılmaması İdarenin kiraya verdiği ve bedelini yıllık peşin olarak tahsil ettiği taşınmaz kira gelirlerinin Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelirler Hesabında izlenmediği tespit edilmiştir.

 

 1. Taşınmazların Envanter ve Kayıt İşlemlerinin Sağlıklı Yapılmaması

 

BULGU 7: Taşınmazların Envanter ve Kayıt İşlemlerinin Sağlıklı Yapılmaması İdarenin bazı taşınmazları (tapuda kayıtlı olmayan ve orta mallar) için düzenlenmesi gereken form ve icmal cetvellerinin düzenlenmediği görülmüştür.

 

 1. Diğer Bulgular

 

 1. İşletme Hakkı Devredilen Taşınmazların Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabında İzlenmemesi

 

BULGU 1: İşletme Hakkı Devredilen Taşınmazların Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabında İzlenmemesi İdarenin işletme hakkı devredilen taşınmazlarının 256 Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabında izlenmediği tespit edilmiştir.

 

 1. Mersin Mezitli 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin

Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşinin All Risk Sigortası ve Mali Mesuliyet Sigortasının Zamanında Yaptırılmaması

 

BULGU 2: Mersin Mezitli 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşinin All Risk Sigortası ve Mali Mesuliyet Sigortasının Zamanında Yaptırılmaması Mersin Mezitli 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi’ne ait all risk sigortası ve mali Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 23 mesuliyet sigortasının başlangıç tarihinin Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

 1. Bazı Gelirlerin Tahsilat/Tahakkuk Oranlarının Düşük Olması

 

BULGU 3: Bazı Gelirlerin Tahsilat/Tahakkuk Oranlarının Düşük Olması İdarenin bazı gelirleri için tahsilat/tahakkuk oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir.

 

 1. Bazı Kredi Kartı Tahsilatlarının Hesaba Aktarılma Süresinin Yirmi Günden Fazla Olması

 

BULGU 4: Bazı Kredi Kartı Tahsilatlarının Hesaba Aktarılma Süresinin Yirmi Günden Fazla Olması İdarenin kredi kartları ile yaptığı bazı tahsilatların banka hesabına aktarılma süresinin 20 günü aştığı tespit edilmiştir.

 

 1. Bazı Taşınmazların Cins Tashihi İşlemlerinin Yapılmaması

 

BULGU 5: Bazı Taşınmazların Cins Tashihi İşlemlerinin Yapılmaması Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait bazı taşınmazların tapu kayıtlarındaki cinsi ile fiili kullanım durumlarının farklı olduğu görülmüştür.

 

 1. Mahkeme Kararı İle Asıl Görevlerine İade Edilen Daire Başkanlarının Bu Görevlere Başlatılmaması Sonucu İdare Bütçesinden Yargılama Gideri ve Maaş Farklarının Ödenmesi

 

BULGU 6: Mahkeme Kararı İle Asıl Görevlerine İade Edilen Daire Başkanlarının Bu Görevlere Başlatılmaması Sonucu İdare Bütçesinden Yargılama Gideri ve Maaş Farklarının Ödenmesi Mahkeme Kararı ile görevine iade edilen daire başkanlarının göreve başlatılmaması sonucu; İdare bütçesinden mahkeme harcı, faiz, vekâlet gideri, tazminat ve maaş farklarının ödendiği tespit edilmiştir.

 

 1. Bazı Taşınmazların Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması

 

BULGU 7: Bazı Taşınmazların Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması İdarenin bazı taşınmazlarının kiraya verilmeksizin ecrimisil karşılığı kullandırıldığı görülmüştür.

 

 1. Bazı Yapım İşlerinde Projelendirmelerin Sağlıklı Yapılmaması

 

BULGU 8: Bazı Yapım İşlerinde Projelendirmelerin Sağlıklı Yapılmaması İdare tarafından bazı yapım işlerinin projelendirilmesinin sağlıklı yapılmadığı, buna bağlı olarak işin gerçekleştirilmesinde aksamalar yaşandığı görülmüştür.

 

 1. Bütçe Emanetlerinin Muhasebe Kayıtlarına Alınma Sırasına Göre Ödenmemesi ve Beş Yılını Dolduranların Gelir Kaydedilmemesi

 

BULGU 9: Bütçe Emanetlerinin Muhasebe Kayıtlarına Alınma Sırasına Göre Ödenmemesi ve Beş Yılını Dolduranların Gelir Kaydedilmemesi İdarenin bütçe emanetleri hesabında yer alan borçlarının muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenmediği, diğer taraftan beş yılını dolduran bütçe emanetlerinin bütçeye gelir kaydedilmediği görülmüştür.

 

 1. Devamlılık Arz Edecek Şekilde Asfalt Satış Faaliyeti Yürüten Belediye İşletmesinin Kurumlar Vergisi Mükellefiyetinin Tesis Ettirilmemesi

 

BULGU 10: Devamlılık Arz Edecek Şekilde Asfalt Satış Faaliyeti Yürüten Belediye İşletmesinin Kurumlar Vergisi Mükellefiyetinin Tesis Ettirilmemesi Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet gören ve diğer kurum ve kuruluşlara asfalt satış faaliyeti yürüten belediye işletmesinin (şantiyesinin) Kurumlar Vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmediği tespit edilmiştir.

 

 1. MESKİ ve İlçe Belediyelerinden Olan Bazı Alacakların Tahsil Edilememesi

 

BULGU 11: MESKİ ve İlçe Belediyelerinden Olan Bazı Alacakların Tahsil Edilememesi İdarenin, MESKİ ve bazı ilçe belediyelerinden olan ÇTV ve otopark bedeli alacaklarının tahsil edilemediği tespit edilmiştir.

 

 1. Mezitli-3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşine İlişkin ÇED Raporu Alınmadan İnşaata Başlanılması

 

BULGU 12: Mezitli-3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşine İlişkin ÇED Raporu Alınmadan İnşaata Başlanılması “Mezitli-3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi”ne ilişkin ÇED- Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu alınmadan inşaata başlanıldığı tespit edilmiştir.

 

 1. Proje, Fizibilite Etüdü ve İnşaat İhale Dosyası Hazırlama İşi Bünyesinde Yurtdışına Yapılacak Olan Geziye İlişkin Maliyet Hesabı Yapılmasına İmkân Veren Bilgilere İhale Dokümanında Yer Verilmemesi

 

BULGU 13: Proje, Fizibilite Etüdü ve İnşaat İhale Dosyası Hazırlama İşi Bünyesinde Yurtdışına Yapılacak Olan Geziye İlişkin Maliyet Hesabı Yapılmasına İmkân Veren Bilgilere İhale Dokümanında Yer Verilmemesi M1 Fuar İstasyonu- Üniversite ve 3 Ocak- Şehir İstasyonu –Meşot Raylı Sistem Hatlarının Uygulamaya Esas Kesin Projeleri, Fizibilite Etüdü ve İnşaat İhale Dosyası Hazırlama İşi Bünyesinde yüklenici firma tarafından karşılanacak olan kurum teknik personelinin yurtdışı gezi masraflarının ihale dokümanında gösterilmediği tespit edilmiştir

 

 1. Yıllara Sari Nitelikteki Yapım İşinin Ek Sözleşmeler Yapılmak Suretiyle Yıllara Sari Olmaktan Çıkarılması

 

BULGU 14: Yıllara Sari Nitelikteki Yapım İşinin Ek Sözleşmeler Yapılmak Suretiyle Yıllara Sari Olmaktan Çıkarılması Yıllara sari nitelikteki yapım işinin ek sözleşmeler yapılma suretiyle yıllara sari olmaktan çıkarıldığı tespit edilmiştir

 

 1. 15. Tüm Riskler Sigorta Poliçesinde Muafiyet Oranlarının Yasal Limitin Üzerinde Olması

 

BULGU 15: Tüm Riskler Sigorta Poliçesinde Muafiyet Oranlarının Yasal Limitin Üzerinde Olması İdarenin bazı yapım işleri kapsamında yaptırılan tüm riskler sigortalarında muafiyet oranlarının Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki limitin üstünde olduğu tespit edilmiştir.

 

 

MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ

 

 

BULGU LİSTESİ

 1. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

 

 1. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar ile Muhasebe Kayıtlarının Uyumlu Olmaması

 

BULGU 1: Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar ile Muhasebe Kayıtlarının Uyumlu Olmaması Kamu İdaresi adına tapu kayıtlarında yer aldığı halde muhasebe kayıtlarında yer almayan ve muhasebe kayıtlarında yer aldığı halde tapu kayıtlarında yer almayan taşınmazların olduğu görülmüştür.

 

 1. Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklara Amortisman Ayrılmaması

 

BULGU 2: Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklara Amortisman Ayrılmaması Kamu İdaresinin yılsonu bilançosunun incelenmesi sonucunda 29 Diğer Duran Varlıklar Hesap grubunun gerçeği yansıtmadığı görülmüştür.

 

 1. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Amacı Dışında Kullanılması

 

BULGU 3: Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Amacı Dışında Kullanılması 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında, yapımı süren maddi duran varlıklar dışında bazı mal alımları ile tanıtma ve tören giderlerinin muhasebeleştirildiği görülmüştür.

 

 1. Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması

 

BULGU 4: Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması Kamu İdaresinde çalışan işçilere ödenecek kıdem tazminatı için karşılık ayrılmadığı 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının hiç kullanılmadığı ve 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabında bulunan tutarın da gerçeği yansıtmadığı görülmüştür.

 

 1. Diğer Bulgular
 2. Dernek ve Vakıflara Taşınmaz Tahsis Edilmesi

 

BULGU 1: Dernek ve Vakıflara Taşınmaz Tahsis Edilmesi Kamu İdaresi mülkiyetindeki bazı taşınmazların çeşitli dernek ve vakıflara tahsis edildiği görülmüştür.

 

 1. Mevduat Faiz Gelirlerinden Kesilen Gelir Vergisi Stopajının Giderler Hesabına Kaydedilmemesi

 

BULGU 2: Mevduat Faiz Gelirlerinden Kesilen Gelir Vergisi Stopajının Giderler Hesabına Kaydedilmemesi Kamu İdaresinin vadeli mevduat hesaplarına tahakkuk eden faizlerin 600 Gelirler Hesabına net tutar olarak kaydedildiği, banka tarafından faiz geliri üzerinden yapılan yasal kesintilerin muhasebe kayıtlarında yer almadığı görülmüştür.

 

 1. Proje Özel Hesabında Yer Alan Tutarların Yabancı Para Cinsinden Muhasebeleştirilmesi

 

BULGU 3: Proje Özel Hesabında Yer Alan Tutarların Yabancı Para Cinsinden Muhasebeleştirilmesi Kamu İdaresinin Proje Özel Hesabına dış finansman kaynağından aktarılan avronun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz satış kuru üzerinden hesaplara kaydedilmediği görülmüştür.

 

 1. Alınan Depozito ve Teminatların Mevzuata Uygun Muhasebeleştirilmemesi

 

BULGU 4: Alınan Depozito ve Teminatların Mevzuata Uygun Muhasebeleştirilmemesi Kamu İdaresi tarafından, mevzuatları gereği belirli olmayan vade, vadesiz ve/veya bir yıldan kısa vade ile nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların 600 Gelirler Hesabında izlendiği görülmüştür.

 

 1. Yevmiye Sisteminde Geçmişe Yönelik Muhasebe Kaydı Yapılması

 

BULGU 5: Yevmiye Sisteminde Geçmişe Yönelik Muhasebe Kaydı Yapılması Birleştirilmiş veriler defterinde yer alan muhasebe kayıtlarında geçmişe yönelik işlem tesis edildiği görülmüştür.

 

 1. Taşınmazların Süresiz Tahsis Edilmesi

 

BULGU 6: Taşınmazların Süresiz Tahsis Edilmesi Kamu İdaresine ait taşınmazların alınan meclis kararlarıyla birbirinden farklı kamu kurum ve kuruluşlarına süresiz olarak tahsis edildiği görülmüştür.

 

 1. Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Bulunan Bazı Taşınmazların Cins Tashihlerin Yapılmaması

 

BULGU 7: Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Bulunan Bazı Taşınmazların Cins Tashihlerin Yapılmaması Kamu İdaresinin tapuda kayıtlı taşınmazlarından, tapu kaydı ile mevcut kullanım şekli farklılık gösteren taşınmazları olmasına rağmen cins tashih işlemlerinin yapılmadığı görülmüştür.

 

 1. Büyükşehir Belediyesi Tarafından İdareye Aktarılması Gereken Müze Giriş Ücretlerine İlişkin Payın Takibinin Yapılmaması

 

BULGU 8: Büyükşehir Belediyesi Tarafından İdareye Aktarılması Gereken Müze Giriş Ücretlerine İlişkin Payın Takibinin Yapılmaması Büyükşehir Belediyesince tahsil edilerek ilçe belediyelerine dağıtılması gereken müze giriş ücretlerine ilişkin payın Kamu İdaresine aktarılmadığı görülmüştür.

 

 1. Çevre Temizlik Vergisi Mükellefiyeti Tesis Edilmeyen İşyerlerinin Bulunması

 

BULGU 9: Çevre Temizlik Vergisi Mükellefiyeti Tesis Edilmeyen İşyerlerinin Bulunması Kamu İdaresinin yetki ve sorumluk alanı içindeki bazı iş yerleri için çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilmediği görülmüştür.

 

 1. İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunan İşyerlerinin Bulunması

 

BULGU 10: İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunan İşyerlerinin Bulunması Kamu idaresi sınırları içerisinde yer alan bazı işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunduğu ve buna bağlı olarak İdarenin gelir kaybına uğradığı görülmüştür.

 

 1. Mal Alım Sözleşmelerinde Sürelerin Farklı Belirlenmesi

 

BULGU 11: Mal Alım Sözleşmelerinde Sürelerin Farklı Belirlenmesi Kamu İdaresi tarafından imzalanan mal alım sözleşmelerinde, sözleşme süresi ile mal teslimi süresi arasında uyumsuzluk bulunduğu görülmüştür

 

 1. Yeterlik Koşullarını Sağlamayan İsteklilerin İhaleye Katılması

 

BULGU 12: Yeterlik Koşullarını Sağlamayan İsteklilerin İhaleye Katılması Kamu İdaresi tarafından yapılan hizmet alım ihalelerinde ihaleye katılmak için yeterlik koşullarını sağlamayan isteklilerin ihale dışı bırakılmadığı ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmediği görülmüştür.

 

 

MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ

BULGU LİSTESİ

 

 1. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

 

 1. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Gerçek Durumu Yansıtmaması

 

BULGU 1: Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Gerçek Durumu Yansıtmaması 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında takip edilen yatırımlardan tamamlananların ilgisine göre Maddi Duran Varlık hesapları arasında yer alan 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı veya 252-Binalar Hesabına alınmadığı görülmüştür

 

 1. Gelirlerden Alacaklar Hesabının Gerçek Durumu Yansıtmaması

 

BULGU 2: Gelirlerden Alacaklar Hesabının Gerçek Durumu Yansıtmaması Fazla veya yersiz tahsil edilmeleri sonucunda tamamen iade edilen tutarların hatalı muhasebeleştirilmesi sonucu, 120-Gelirlerden alacaklar hesabının idarenin gerçek alacak tahakkuklarını göstermediği tespit edilmiştir.

 

 1. Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması

 

BULGU 3: Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması İdarece emekli olacak işçilere ödenecek kıdem tazminatlarının izlenmesi amacıyla kullanılması gereken 372-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı ile 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının kullanılmadığı ve karşılık ayrılmadığı tespit edilmiştir.

 

 1. Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubunun Gerçek Durumu Yansıtmaması

 

BULGU 4: Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubunun Gerçek Durumu Yansıtmaması İdarenin 2022 mali yılı bilançosunun “25- Maddi Duran Varlıklar” hesap grubunda yer alan varlıkların net defter değerlerinin, tam doğru ve gerçeğe uygun tutarları göstermediği tespit edilmiştir.

 

 1. Ekonomik Değer Taşıyan Bilgisayar Yazılımlarının Haklar Hesabında İzlenmemesi

 

BULGU 5: Ekonomik Değer Taşıyan Bilgisayar Yazılımlarının Haklar Hesabında İzlenmemesi Bilgisayar yazılımı ve otomasyon alımları ile mevcut yazılımların güncellenmesine ilişkin harcamaların 260-Haklar Hesabına kaydedilerek aktifleştirilmesi gerekirken yalnızca gider hesaplarına kaydedilmek suretiyle doğrudan giderleştirildiği tespit edilmiştir.

 

 1. Hurdaya Ayrılan Taşınırların İlgili Muhasebe Hesaplarında İzlenmemesi

 

BULGU 6: Hurdaya Ayrılan Taşınırların İlgili Muhasebe Hesaplarında İzlenmemesi İdarenin, usulüne uygun olarak hurdaya dönüştürülen taşınırlarının kayıtlı değerlerinin ve amortisman tutarlarının, ilgili varlık ve amortisman hesaplarından çıkarılarak, hurda varlıklara ve bunların amortisman tutarlarına ilişkin hesaplara aktarılmadığı görülmüştür.

 

 1. Taşınır Mallara İlişkin Kayıtların Gerçek Durumu Yansıtmaması

 

BULGU 7: Taşınır Mallara İlişkin Kayıtların Gerçek Durumu Yansıtmaması İdare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetvelinde yer alan tutarlar ile bilançoda kayıtlı tutarların uyumsuz olduğu, taşınır mallara ilişkin kayıtların sağlıklı yapılamadığı ve takip edilemediği, bunun sonucu olarak taşınır malların mali tablolarda tam, doğru ve gerçeğe uygun olarak raporlanmadığı görülmüştür.

 

 1. Diğer Bulgular

 

 1. Sayıştaya Verilmesi Gereken Belgelerin Süresinde Verilmemesi

 

BULGU 1: Sayıştaya Verilmesi Gereken Belgelerin Süresinde Verilmemesi “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”a göre Sayıştaya verilmesi gereken defter, mali tablo ve belgelerin süresi içerisinde verilmediği tespit edilmiştir

 

 1. İhale Usulleri ile Temin Edilmesi Gereken Araç Kiralama Hizmet Alımlarının Kısımlara Bölünerek Doğrudan Temin ile Satın Alınması

 

BULGU 2: İhale Usulleri ile Temin Edilmesi Gereken Araç Kiralama Hizmet Alımlarının Kısımlara Bölünerek Doğrudan Temin ile Satın Alınması Kamu İdaresi tarafından yapılan bazı hizmet alımlarının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen temel ihale usulleri olan açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilmesi gerekirken kısımlara bölmek suretiyle doğrudan teminle gerçekleştirildiği görülmüştür

 

 1. Yapım İşlerine İlişkin İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Poliçesinde Sigortacının Sorumluluk Başlangıç Tarihi ile İşyeri Teslim Tarihinin Farklı Olması

 

BULGU 3: Yapım İşlerine İlişkin İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Poliçesinde Sigortacının Sorumluluk Başlangıç Tarihi ile İşyeri Teslim Tarihinin Farklı Olması Yapım işlerine ilişkin inşaat sigortası (bütün riskler) poliçesinde, sigortacının sorumluluk başlangıç tarihinin, işe başlama tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenmediği görülmüştür.

 

 1. Yapım İşlerine İlişkin İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Poliçesinde Muafiyet Oranlarının Mevzuatta Öngörülen Sınırlardan Yüksek Belirlenmesi

 

BULGU 4: Yapım İşlerine İlişkin İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Poliçesinde Muafiyet Oranlarının Mevzuatta Öngörülen Sınırlardan Yüksek Belirlenmesi Yapım işlerinde yükleniciler tarafından yaptırılan inşaat sigortası (bütün riskler) kapsamında yer alan bazı risk kalemlerinde Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen sınırlardan daha yüksek oranda muafiyet uygulandığı görülmüştür.

 

 1. Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımların Elektronik Kamu Alımları Platformuna Kaydedilmemesi

 

BULGU 5: Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımların Elektronik Kamu Alımları Platformuna Kaydedilmemesi İdare tarafından doğrudan teminle yapılan mal/hizmet alımı ile yapım işlerinde Elektronik Kamu Alım Platformuna (EKAP) gerekli kayıtların yapılmadığı görülmüştür.

 

 1. Gerçekleştirilmesi Belli Süre Gerektiren Alımlardan Bazıları İçin Sözleşme Düzenlenmemesi

 

BULGU 6: Gerçekleştirilmesi Belli Süre Gerektiren Alımlardan Bazıları İçin Sözleşme Düzenlenmemesi Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesine göre doğrudan temin usulü ile yapılan ve gerçekleştirilmesi belli süreyi kapsayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin bazılarında yüklenici ile idare arasında sözleşme düzenlenmediği görülmüştür

 

 1. Bazı Ödemelerde Vadesi Geçmiş Vergi Borcu Sorgulaması Yapılmaması

 

BULGU 7: Bazı Ödemelerde Vadesi Geçmiş Vergi Borcu Sorgulaması Yapılmaması Mevzuatında belirlenmiş olan bazı ödemelerde vadesi geçmiş vergi borcu sorgulaması nın yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

 1. Taşınmaz Kayıt İşlemlerinin Tamamlanmaması

 

BULGU 8: Taşınmaz Kayıt İşlemlerinin Tamamlanmaması Mezitli Belediyesinin 2022 yılı taşınmaz işlemlerinin incelenmesi neticesinde, taşınmaz kayıtlarının Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde tamamlanmadığı görülmüştür.

 

 1. Teşkilat Yapısında Mevcut Olmayan Kadroların İhdas Edilmesi ve Bu Kadrolara Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Görevlendirilmesi

 

BULGU 9: Teşkilat Yapısında Mevcut Olmayan Kadroların İhdas Edilmesi ve Bu Kadrolara Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Görevlendirilmesi Belediye Başkanı oluruyla norm kadro yönetmeliğinde yer almayan genel koordinatör unvanı adı altında sözleşmeli personelin müdür ve şef kadroları gibi yönetici olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir.

 

 1. Kanunda Sayılan İstisnalar Dışında Dolu Kadroya Görevlendirme Yapılması

BULGU 10: Kanunda Sayılan İstisnalar Dışında Dolu Kadroya Görevlendirme Yapılması Belediyede mevcut olan başkan yardımcılığı ve müdürlük kadrolarının bazılarına, ilgili kadro dolu olmasına rağmen uzun süreli olarak bazı personelin vekâleten görevlendirildiği tespit edilmiştir.

 

 1. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinde Konusu Dışında Hükümlerin Yer Alması

BULGU 11: Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinde Konusu Dışında Hükümlerin Yer Alması Belediye ile Tüm Bel-Sen arasında akdedilen ve 01.01.2022-31.12.2023 dönemini kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesine konusu dışında hükümlerin konulduğu görülmüştür.

 

 1. Üniversite Öğrencilerine Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Aracılığı Olmaksızın Eğitim Desteği Adı Altında Ödeme Yapılması

BULGU 12: Üniversite Öğrencilerine Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Aracılığı Olmaksızın Eğitim Desteği Adı Altında Ödeme Yapılması İdarece lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencilerine “Eğitim Yardımı” adı altında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığı olmaksızın doğrudan nakdi ödemede bulunulduğu tespit edilmiştir.

 1. İşyerlerine İlişkin Çevre Temizlik Vergisi Tahakkukunun Eksik Yapılması

BULGU 13: İşyerlerine İlişkin Çevre Temizlik Vergisi Tahakkukunun Eksik Yapılması İdarenin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; Çevre ve Temizlik Vergisinin eksik tahakkuk ettirildiği tespit edilmiştir.

 

 

 

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ

 

BULGU LİSTESİ

 1. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

 

 1. Akaryakıt Alımlarının İlk Madde ve Malzemeler Hesabı’na Alınmadan Doğrudan Giderleştirilmesi

 

BULGU 1: Akaryakıt Alımlarının İlk Madde ve Malzemeler Hesabı’na Alınmadan Doğrudan Giderleştirilmesi Kamu İdaresinde akaryakıt ihtiyaçlarında kullanılmak üzere alınan ve Kamu İdaresi şantiye alanındaki tankerlerde muhafaza edilen benzin ve motorinin taşınır işlem fişi (TİF) düzenlenmeden ve 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı kullanılmaksızın hakediş ödemeleriyle birlikte doğrudan giderleştirildiği görülmüştür.

 

 1. Maddi Duran Varlıklar İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamaların Doğrudan Giderleştirilmesi

 

BULGU 2: Maddi Duran Varlıklar İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamaların Doğrudan Giderleştirilmesi Kamu İdaresine ait Özge Can Spor Tesisi içerisinde bulunan taşınmazlar için yapılan değer artırıcı harcamaların ilgili maddi duran varlıkların maliyet bedeline eklenmeyerek doğrudan giderleştirildiği görülmüştür.

 

 1. Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı’nın Gerçek Durumu Yansıtmaması

 

BULGU 3: Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı’nın Gerçek Durumu Yansıtmaması Kamu İdaresinin muhasebe kayıtlarında 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı’nın borç bakiyesi ile Kamu İdaresinin şirketlerindeki sermaye tutarlarının uyumlu olmadığı görülmüştür.

 

 1. Maddi Duran Varlıklar İçin Amortisman Ayrılmaması

 

BULGU 4: Maddi Duran Varlıklar İçin Amortisman Ayrılmaması Kamu İdaresinde bir kısım maddi duran varlıklara ilişkin amortisman ayırma işlemlerinin yapılmadığı görülmüştür.

 

 1. Tahsis Edilen ve Tahsisli Kullanılan Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması

 

BULGU 5: Tahsis Edilen ve Tahsisli Kullanılan Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması Kamu İdaresinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan diğer kurum ve kuruluşlara tahsis edilenler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca Kamu İdaresine tahsisli olarak kullandırılan taşınmazların ilgili varlık hesaplarında izlenmediği görülmüştür.

 

 1. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nda Kayıtlı Olan Tutarlardan Geçici Kabulü Yapılanların İlgili Varlık Hesaplarına Aktarılmaması

 

BULGU 6: Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nda Kayıtlı Olan Tutarlardan Geçici Kabulü Yapılanların İlgili Varlık Hesaplarına Aktarılmaması Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nda kayıtlı olan yatırımlardan tamamlananların ilgili duran varlık hesaplarına aktarılmadığı görülmüştür.

 

 1. İndirilecek ve Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesaplarının Kullanılmaması

 

BULGU 7: İndirilecek ve Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesaplarının Kullanılmaması Kamu İdaresi tarafından ticari faaliyet kapsamında mal ve hizmet satın alınması sırasında satıcılara ödenen katma değer vergisinin 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı’na, mal ve hizmet satılması sırasında tahsil etmiş olduğu katma değer vergisinin ise 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı’na kaydedilmeyip doğrudan gelir veya gider yazıldığı görülmüştür.

 

 1. Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarının Haklar Hesabı’nda İzlenmemesi

 

BULGU 8: Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarının Haklar Hesabı’nda İzlenmemesi Kamu İdaresi tarafından satın alınan bilgisayar yazılımı, lisans ve benzeri hakların 260 Haklar Hesabı’na kaydedilmeden doğrudan giderleştirildiği görülmüştür.

 

 1. Peşin Tahsil Edilen Kira Gelirlerinin Muhasebe Hesaplarında Dönemsellik İlkesine Uygun Olarak İzlenmemesi

 

BULGU 9: Peşin Tahsil Edilen Kira Gelirlerinin Muhasebe Hesaplarında Dönemsellik İlkesine Uygun Olarak İzlenmemesi Kamu İdaresi tarafından kiraya verilen taşınmazlara ilişkin peşin tahsil edilen kira bedellerinin 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı ve 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı’nda izlenmediği görülmüştür.

 

 1. Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması

 

BULGU 10: Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması Kamu İdaresinde sürekli işçiler ile Kamu İdaresi şirketinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen işçiler için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmadığı ve ilgili muhasebe kayıtlarında izlenmediği görülmüştür

 

 1. Diğer Bulgular

 

 1. Kişilerden Alacaklar Hesabı’na Kurum Alacaklarının Kaydedilmesi

BULGU 1: Kişilerden Alacaklar Hesabı’na Kurum Alacaklarının Kaydedilmesi Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), Basın İlan Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi bazı kamu kurumlarından olan alacaklardan bir kısmının 140 Kişilerden Alacaklar Hesabı’na kaydedildiği görülmüştür.

 

 1. Taşınmaz Tahsis İşlemlerine İlişkin Hatalı Uygulamalar Bulunması

 

BULGU 2: Taşınmaz Tahsis İşlemlerine İlişkin Hatalı Uygulamalar Bulunması Kamu İdaresinin mülkiyetindeki bir adet taşınmazın derneğe, bir adet taşınmazın ise süresiz olarak kamu kurumuna tahsis edildiği görülmüştür.

 

 1. Tesis Niteliğindeki Dayanıklı Taşınırların Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı’na Kaydedilmemesi

 

BULGU 3: Tesis Niteliğindeki Dayanıklı Taşınırların Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı’na Kaydedilmemesi Kamu İdaresinde Taşınır Mal Yönetmeliği’nde taşınır mal kapsamında tanımlanan tesislerin 253.01 Tesisler Hesabı’nda muhasebeleştirilmediği görülmüştür.

 

 1. Alınan Yurt Ücretlerinin Gelir Hesabına Kaydedilmemesi

 

BULGU 4: Alınan Yurt Ücretlerinin Gelir Hesabına Kaydedilmemesi Kamu İdaresine ait öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerden tahsil edilen yurt ücretlerinin mevzuata aykırı olarak 362 Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı’nda muhasebeleştirildiği görülmüştür.

 

 1. Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında Bütçeye Konulan Ödeneğin %10’unun Aşılması

 

BULGU 5: Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında Bütçeye Konulan Ödeneğin %10’unun Aşılması 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (f) bendi ve 22’nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limitler dâhilinde yapılan mal alımı ve hizmet alımına ilişkin harcamaların yıllık toplamının, 2022 yılı bütçesine bu amaçla konulan ödeneklerinin %10’unu, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aştığı görülmüştür.

 

 1. İşgale Konu Olan Taşınmazlardan Ecrimisil Alınmaması ve Tahliye Edilmemesi

 

BULGU 6: İşgale Konu Olan Taşınmazlardan Ecrimisil Alınmaması ve Tahliye Edilmemesi Kamu İdaresine ait bazı taşınmazların fuzuli şagiller tarafından işgal edildiği, söz konusu taşınmazlara ilişkin ecrimisil alınmadığı ve taşınmazların tahliye ettirilmediği görülmüştür

 

 1. Kamulaştırılan Yerlerle İlgili Emlak Vergisinin Tapu Müdürlüğü Nezdinde Takibinin Yapılmaması

 

BULGU 7: Kamulaştırılan Yerlerle İlgili Emlak Vergisinin Tapu Müdürlüğü Nezdinde Takibinin Yapılmaması Belediye sınırları içerisinde yapılmış olan kamulaştırmalara ait emlak vergisine ilişkin Tapu Müdürlüğünden alınan veriler ile güncellenmesi gereken hesaplamaların İdarece takibinin yapılmadığı görülmüştür.

 

 1. Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi İhalesinde Ek Sözleşme ile İhale Dokümanlarındaki Hükümlerin Değiştirilmesi

 

BULGU 8: Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi İhalesinde Ek Sözleşme ile İhale Dokümanlarındaki Hükümlerin Değiştirilmesi Kamu İdaresi mülkiyetindeki taşınmazların kiraya verilmesi ihalesinde ihale dokümanlarına aykırı olarak sonradan ek sözleşme ile kiracıya ait olan fatura ödemelerinin Kamu İdaresi tarafından karşılanacağına dair hükümler eklendiği görülmüştür.

 

 1. Çevre Temizlik Vergisi Mükellefiyeti Tesis Edilmeyen İşyerlerinin Bulunması

 

BULGU 9: Çevre Temizlik Vergisi Mükellefiyeti Tesis Edilmeyen İşyerlerinin Bulunması Kamu İdaresi sınırları ve mücavir alanlar içindeki bazı iş yerleri için çevre temizlik vergisi (ÇTV) mükellefiyeti tesis ettirilmediği görülmüştür.

 

 1. Su ve Kanalizasyon İdaresi Tarafından Belediyeye Aktarılması Gereken Çevre Temizlik Vergisi

Payları ve Katı Atık Bedellerinin Takip Edilmemesi

 

BULGU 10: Su ve Kanalizasyon İdaresi Tarafından Belediyeye Aktarılması Gereken Çevre Temizlik Vergisi Payları ve Katı Atık Bedellerinin Takip Edilmemesi MESKİ tarafından Kamu İdaresine aktarılması gereken ÇTV payları ile Katı Atık Bedellerinin zamanında ve tam olarak akta

 

 1. İşçilerin Kanunda Belirtilen Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması

 

BULGU 11: İşçilerin Kanunda Belirtilen Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması Kamu İdaresinde çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında düzenli olarak kullandırılmadığı ve bu nedenle birikmiş yıllık izin sürelerinin bulunduğu görülmüştür.

 

 1. Sosyal Denge Sözleşmesine Konusu Dışında Hüküm Konulması

 

BULGU 12: Sosyal Denge Sözleşmesine Konusu Dışında Hüküm Konulması Kamu İdaresi ile yetkili sendika arasında akdedilen sosyal denge sözleşmesinde, yasal mevzuata aykırı olarak sözleşmenin konusuna girmeyen düzenlemelere yer verildiği görülmüştür.

 

 1. Bütçe Emanetleri Hesabı’nda Kayıtlı Tutarların Muhasebe Kayıtlarına Alındığı Sıraya Göre

Ödenmemesi

 

BULGU 13: Bütçe Emanetleri Hesabı’nda Kayıtlı Tutarların Muhasebe Kayıtlarına Alındığı Sıraya Göre Ödenmemesi Kamu İdaresi tarafından bütçe gideri olarak tahakkuk ettirilmesine karşın nakit yetersizliği vb. nedenlerle hak sahiplerine ödenemeyen ve 320 Bütçe Emanetleri Hesabı’nda izlenen tutarların muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenmediği görülmüştür.

 

 1. Avans İşlemlerinde Mevzuatta Belirtilen Sürelere Uyulmaması

BULGU 14: Avans İşlemlerinde Mevzuatta Belirtilen Sürelere Uyulmaması Harcama yetkilisi mutemetlerine verilen avansların süresinde mahsup edilmediği ve kullanılmayan avans tutarlarının süresinde iade edilmediği görülmüştür.

 

 1. Gecekondu Fonu Gelirlerinin Amacı Dışında Kullanılması

 

BULGU 15: Gecekondu Fonu Gelirlerinin Amacı Dışında Kullanılması Kamu İdaresinin gecekondu fon gelirini bir kamu bankasında Kamu İdaresi adına açılacak özel hesapta toplamadığı, bu amaçla gelen tutarların 775 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde belirtilen yerlere harcanması gerekirken dönem içerisinde cari harcamaları karşılamak amacıyla kullanıldığı görülmüştür.

 

 1. Yevmiye Defterinde Boş Yevmiye Bırakılması ve Geçmişe Yönelik Kayıt Yapılması

 

BULGU 16: Yevmiye Defterinde Boş Yevmiye Bırakılması ve Geçmişe Yönelik Kayıt Yapılması Muhasebe işlemlerinin takip edildiği yevmiye defterinde boş yevmiye numaralarının olduğu ve geçmişe dönük yevmiye kayıtlarının yapıldığı görülmüştür

 

 1. Harcama Birimlerince Ön Mali Kontrol Yapılmaması

 

BULGU 17: Harcama Birimlerince Ön Mali Kontrol Yapılmaması Kamu İdaresinin harcama birimleri ve mali hizmetler birimince, mevzuatında belirtilen şekilde ön mali kontrol yapılmadığı ve gerçekleştirme görevlileri tarafından ödeme emri belgesi üzerine “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşülmediği görülmüştür.

 

 1. Mevzuatta Belirtilen Sınırı Aşan Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmaması

 

BULGU 18: Mevzuatta Belirtilen Sınırı Aşan Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrole Tabi Tutulmaması Mevzuatında belirtilen tutarı aşan taahhüt evrakları ile sözleşme tasarılarının, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ön mali kontrolünün yapılmadığı görülmüştür.

 

MERSİN TARSUS BELEDİYESİ

 

 

BULGU LİSTESİ

 1. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir.

 

Mersin Tarsus Belediyesi 2022 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

 

 1. Diğer Bulgular

 

 1. Spor Kulübü Niteliğinde Olan Derneklere Tahsis Edilen Taşınmazların Tahsislerinin İptal Edilmesine Karşın Fiilen Kullandırılmaya Devam Edilmesi

BULGU 1: Spor Kulübü Niteliğinde Olan Derneklere Tahsis Edilen Taşınmazların Tahsislerinin İptal Edilmesine Karşın Fiilen Kullandırılmaya Devam Edilmesi Kamu İdaresinin mülkiyetinde bulunan ancak geçmiş yıllarda mevzuata aykırı bir şekilde spor klubü niteliğindeki derneklere tahsis edilen taşınmazların tahsis işleminin iptal edilmesine rağmen fiilen kullandırılmaya devam edildiği ve tahliyesine ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığı görülmüştür.

 

 

 1. Plan Notu İle İmar Planında Pazar Alanı Olarak Ayrılmış Alanlara Ticari Fonksiyon Eklenmesi

 

BULGU 2: Plan Notu İle İmar Planında Pazar Alanı Olarak Ayrılmış Alanlara Ticari Fonksiyon Eklenmesi Tarsus Belediyesi uygulama imar planı notlarında yer alan “Pazar alanları üzerinde ticari fonksiyonların yer alabileceği” ifadesinin Mekansal Planlama Yapım Yönetmeliği’nin uygulama imar planı gösterimlerine uygun olmadığı görülmüştür.

 

 1. Muhtelif Nitelikteki Taşınmazların İhale Edilmeden Kullanıma Bırakılması

 

BULGU 3: Muhtelif Nitelikteki Taşınmazların İhale Edilmeden Kullanıma Bırakılması Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan bir kısmının, hukuki herhangi bir dayanağı olmadan, encümen kararlarıyla, ihalesiz olarak, piyasa rayiçlerinin çok altında bedellerle, bazı kişilerin kullanımına bırakıldığı görülmüştür.

 

 1. Belediye Taşınmazlarının Kiralanması İhalelerinde Muhammen Bedel Tespitlerine İlişkin Hatalı Uygulamaların Olması

 

BULGU 4: Belediye Taşınmazlarının Kiralanması İhalelerinde Muhammen Bedel Tespitlerine İlişkin Hatalı Uygulamaların Olması

 

 1. A) Belediyeye Ait Stadyumların Kiraya Verilmesinde, Tahmin Edilen Bedelin Gerçekçi Belirlenmemesi Belediye mülkiyetinde bulunan ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralaması yapılan stadyumların, muhammen kira bedellerinin tespitine ilişkin dayanakların ihale dosyalarında yer almadığı, bu ihalelerde tahmin edilen bedelin gerçekçi belirlenmediği tespit edilmiştir
 2. B) Belediyeye Ait Olan Asfalt Şantiye Alanının Kiralanması İşinde Tahmin Edilen Bedelin Hatalı Tespit Edilmesi Mülkiyeti Kamu İdaresine ait olan 30.048,70 m2 asfalt şantiye alanı ile bitüm tankının yapılan ihale ile kiraya verilmesinde, ihale ilanında asfalt şantiyesi olarak yazılmasına rağmen tahmin edilen bedel arsa kira bedeli üzerinden fiyat araştırması yapılmış, asfalt plenti tesisi ve eklentileri olan bitüm tüpleri, brülör makinesi, kompresör, stok tankları gibi teçhizat ve makineler ile gayrimenkul üzerindeki yapıların kira değerleri göz ardı edilerek muhammen kira bedeli hesaplanmıştır. İhaleyi kazanan firmanın da şantiye alanında bulunan ve kurulumu çeşitli prosüdürler gereği çok zor olan ve büyük maliyetler gerektiren asfalt plenti tesisinin teçhizat, bina ve demirbaşlarının tamamını kullandığı tespit edilmiştir.

 

 1. Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlara Kesilen Kaçak Su Para Cezasının Kişi Borçlarına Alınmaması

BULGU 5: Belediye Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlara Kesilen Kaçak Su Para Cezasının Kişi Borçlarına Alınmaması Kamu İdaresine ait olan bazı taşınmazlarda su aboneliği bulunmadığı için Belediyeye Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kaçak su para cezası kesildiği ve Belediyeye tebliğ edildiği, ancak kamu görevlilerinin ihmalinden kaynaklanan cezanın, sorumlu kamu görevlilerinden rücu edilebilmesinin sağlanması için 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına alınmadığı görülmüştür.

 

 

 1. İmar Kanunu Uyarınca Tespit Edilen Kaçak Yapılara İlişkin Yıkım Kararlarının Uygulanmaması

 

BULGU 6: İmar Kanunu Uyarınca Tespit Edilen Kaçak Yapılara İlişkin Yıkım Kararlarının Uygulanmaması Kaçak veya ruhsat ve eklerine uygun olmayan yapılara ilişkin Tarsus Belediye Encümeni tarafından verilen yapı yıkım kararlarının yerine getirilmediği görülmüştür.

 

 1. Vadesi Geçtiği Halde Tahsil Edilmeyen Bazı Kira Alacakları İçin İcra İşlemlerinin Başlatılmaması

BULGU 7: Vadesi Geçtiği Halde Tahsil Edilmeyen Bazı Kira Alacakları İçin İcra İşlemlerinin Başlatılmaması Belediye tarafından tahakkuk ettirilip tahsil zamanı geçmiş olmasına rağmen bazı kira alacaklarının tahsil edilmediği ve bu kira alacakları için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra takibi başlatılmadığı görülmüştür.

 

 1. Meslek Odaları Birliğine Taşınmaz Tahsis Edilmesi

 

BULGU 8: Meslek Odaları Birliğine Taşınmaz Tahsis Edilmesi Kamu İdaresi ile Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği arasında protokole bağlanan ortak hizmet projesi kapsamında Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine taşınmaz tahsis edildiği anlaşılmıştır.

 

 1. Park Alanları Üzerinde Bulunan Yapıların, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Belirtilen Nitelik ve Ölçülere Uygun Olmaması

BULGU 9: Park Alanları Üzerinde Bulunan Yapıların, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde Belirtilen Nitelik ve Ölçülere Uygun Olmaması Tarsus Belediyesi sınırları içerisinde ye alan park ve rekreasyon alanları üzerindeki betonarme ve kagir binaların Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara uygun olmadığı görülmüştür.

 

MERSİN SİLİFKE BELEDİYESİ

 

BULGU LİSTESİ

 1. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

 

 1. Devreden Katma Değer Vergisi Hesabının Gerçek Durumu Yansıtmaması

 

BULGU 1: Devreden Katma Değer Vergisi Hesabının Gerçek Durumu Yansıtmaması 191 İndirilecek katma değer vergisi hesabının hatalı kullanılması sonucu 190 Devreden katma değer vergisi hesabı tutarının olması gerekenden fazla olduğu görülmüştür.

 1. Taşınmazlar İçin Amortisman Defterinin Tutulmaması ve Amortisman İşlemlerinin Hatalı Yapılması

 

BULGU 2: Taşınmazlar İçin Amortisman Defterinin Tutulmaması ve Amortisman İşlemlerinin Hatalı Yapılması

 

 1. A) Amortisman Defterinin Tutulmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187’nci maddesinde bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman ayrılacağı, bu yönetmelik kapsamına dâhil kamu idarelerince muhasebe sistemine dâhil edilen maddi duran varlıklardan; hangilerinin amortismana tabi tutulacağı ve bunlara ilişkin uygulanacak amortisman süre, yöntem ve oranları ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usullerin uygulanacağı belirtilmiş ve Tutulacak diğer defterler başlıklı 18’inci Bölümünün 491’inci maddesinde Duran Varlıklar Amortisman Defteri sayılmıştır.

 

 1. B) Maddi Duran Varlıklar Grubunda Yer Alan Bazı Varlıklar İçin Amortisman Ayrılmaması Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nin (Sıra No: 47) Amortisman ve tükenme payı ayırma yöntemi başlıklı 5’inci maddesinde; duran varlıklar için amortisman ve tükenme payı ayrılmasında normal amortisman yönteminin uygulanacağı ve bu yönteme göre varlıklar için amortisman ve tükenme payının, varlığın yararlanma süresine göre Ek-1’de yer alan Amortisman ve Tükenme Payı Süre ve Oranları Listesinde belirlenen oranlarda her yıl eşit olarak ayrılacağı belirtilmiştir. Tebliğin Amortisman ve tükenme payı süre ve oranları başlıklı 6’ncı maddesinde de; Amortisman ve tükenme payı süresi, duran varlıkların aktife girdiği yıldan başlar denilmektedir.

 

 

 1. Diğer Bulgular

 

 1. Alınan Geçici Teminat Mektuplarının İhalelerden Sonra Muhasebe Birimine Teslim Edilmemesi

 

BULGU 1: Alınan Geçici Teminat Mektuplarının İhalelerden Sonra Muhasebe Birimine Teslim Edilmemesi İhaleler kapsamında alınan geçici teminat mektuplarının muhasebe birimine teslim edilmediği görülmüştür.

 

 1. Bitüm Alımının İhale Mevzuatına Uygun Yapılmaması

 

BULGU 2: Bitüm Alımının İhale Mevzuatına Uygun Yapılmaması İdare hizmetlerinde kullanılan bitümün, ihale mevzuatına uygun olmayan bir şekilde, doğrudan temin yöntemiyle edinildiği görülmüştür.

 

 1. İhale Konusu İş Kapsamında Yer Almayan Hususların İhale Dokümanlarına Şart Konularak Mevzuata Aykırı Olarak Hizmet Temin Edilmesi

 

 

BULGU 3: İhale Konusu İş Kapsamında Yer Almayan Hususların İhale Dokümanlarına Şart Konularak Mevzuata Aykırı Olarak Hizmet Temin Edilmesi İdarenin 2022 yılı içerisinde devam eden yapım ihalelerinin bir kısmında kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla ihale dokümanlarında binek araç temin edileceği yönünde düzenlemeler yapıldığı görülmektedir.

 

 1. Yeni Birim Fiyat Analizlerinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca Onaylanmamış Proforma Faturaların Yerel Rayiç Olarak Kullanılması

 

BULGU 4: Yeni Birim Fiyat Analizlerinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca Onaylanmamış Proforma Faturaların Yerel Rayiç Olarak Kullanılması 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen yapım işlerinde, sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının proforma faturalara dayalı olarak oluşturulduğu ancak proforma faturaların yerel rayiçlere uygun olduğuna ilişkin ticaret ve/veya sanayi odasının onayının alınmadığı tespit edilmiştir.

 

 1. Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında, Bütçeye Konulan Ödeneğin %10’unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşılması

 

BULGU 5: Parasal Limitler Dâhilinde Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında, Bütçeye Konulan Ödeneğin %10’unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşılması 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (f) bendi ve 22’nci maddesinin (d) bendinde belirtilen parasal limitler dâhilinde yapılan mal ve hizmet alımı harcamaların yıllık toplamının, 2022 yılı bütçesine bu amaçla konulan ödeneğin %10’unu, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aşıldığı görülmüştür. Mal alımlarında bu oran %16,10 hizmet alımlarında ise %10,46 olarak gerçekleşmiştir.

 

 

 

 1. İnşaat Sigortası Poliçesinde (All Risk) Bazı Risk Kalemlerinde Muafiyet Oranlarının Yüksek Belirlenmesi ve Teminat Sürelerinin İş Artışına Göre Güncellenmemesi

 

 1. A) Bütün Riskler Sigortasında Bazı Risk Kalemlerinde Muafiyet Oranlarının Yüksek Belirlenmesi İdare tarafından yaptırılan yapım işlerinde, yükleniciler tarafından yaptırılan bütün riskler (All risk) sigortalarında bazı risk kalemlerine %2’den fazla muafiyet uygulandığı görülmüştür.

 

 1. 7. Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirim Zorunluluğuna Uyulmaması

 

BULGU 7: Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirim Zorunluluğuna Uyulmaması Piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı ihalelerinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapılmadığı görülmüştür. Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik’in “İhalelerin bildirimi” başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların tebligat adreslerinin sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden on beş gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorunda olduğu, ancak ihale konusu işin piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini olması durumunda bu işlerin idare tarafından Kuruma bildirilmeyeceği hükme bağlanmıştır

 

 1. Kısıtlılığı Kaldırılan Taşınmazların Emlak Vergisinin Eksik Tahsil Edilmesi

 

BULGU 8: Kısıtlılığı Kaldırılan Taşınmazların Emlak Vergisinin Eksik Tahsil Edilmesi Tasarruf kısıtlılığı kaldırılan taşınmazlara ilişkin emlak vergilerinin, ilgililerinden eksik tahsil edildiği görülmüştür.

 

 1. Emlak Vergisi Uygulaması Açısından Arsa Sayılan Taşınmazların Arazi Üzerinden Vergilendirilmesi

 

BULGU 9: Emlak Vergisi Uygulaması Açısından Arsa Sayılan Taşınmazların Arazi Üzerinden Vergilendirilmesi Zirai faaliyet dışında kullanılan ya da boş tutulan arazilerin emlak vergilerinin binde altı yerine binde iki üzerinden tahsil edildiği görülmüştür

 

 1. Yasal Süresi İçinde İmar Programı Yapılmaması Sebebiyle Eksik Emlak Vergisi Alınması

 

BULGU 10: Yasal Süresi İçinde İmar Programı Yapılmaması Sebebiyle Eksik Emlak Vergisi Alınması İmar planı yapıldıktan sonra yasal süresi içinde imar programı yapılmaması sebebiyle imar planıyla kısıtlanmış taşınmazlardan emlak vergisinin uzun süre 1/10 oranında alındığı görülmüştür.

 

 1. Tasarruf Kısıtlılığı Kaldırılmış Olan Taşınmazların Tecil Edilmiş Emlak Vergilerinin Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerinin Yapılmaması

 

BULGU 11: Tasarruf Kısıtlılığı Kaldırılmış Olan Taşınmazların Tecil Edilmiş Emlak Vergilerinin Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerinin Yapılmaması İdare sınırları içerisinde bulunan kısıtlı taşınmazlardan satış, istimlak veya hibe yoluyla ahara devir ve temlik edilenlerin, kısıtlamanın devam ettiği sürede tecil edilen emlak vergilerinden tahsilat zamanaşımına uğramamış olanlarının tahakkuk ve tahsil edilmediği görülmüştür.

 

 1. Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Alınmaması

 

BULGU 12: Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Alınmaması Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerinin takip ve tahsil edilmediği görülmüştür.

 

 1. Belediye Tarafından Kiraya Verilen Taşınmazlar Üzerindeki İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almadan Faaliyette Bulunmaları

 

BULGU 13: Belediye Tarafından Kiraya Verilen Taşınmazlar Üzerindeki İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almadan Faaliyette Bulunmaları İdare tarafından kiraya verilen bazı iş yerlerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyette bulundukları tespit edilmiştir.

 

 1. Asansör Periyodik Kontrol Ücreti Belirlenmesinde Mevzuatındaki Bazı Yükümlülüklere Uyulmaması

 

BULGU 14: Asansör Periyodik Kontrol Ücreti Belirlenmesinde Mevzuatındaki Bazı Yükümlülüklere Uyulmaması Asansör periyodik kontrol ücretinin meclis kararı alınmadan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan taban fiyatın altında belirlendiği görülmüştür.

 

 1. Yetkili Sendika Üyesi Olan Personelden Sosyal Denge Sözleşme Aidatı Kesintisi Yapılması

 

BULGU 15: Yetkili Sendika Üyesi Olan Personelden Sosyal Denge Sözleşme Aidatı Kesintisi Yapılması İdare ile yetkili sendika arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesinde, yetkili sendika üyesi personelden sendika aidatına ek olarak sosyal denge tazminatı ödemelerinden aidat kesintisi yapılacağına ilişkin düzenleme yapıldığı ve bu düzenlemeye göre aidat kesintileri yapıldığı tespit edilmiştir.

 

 1. İşçilerin Kanunda Belirtilen Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması

 

BULGU 16: İşçilerin Kanunda Belirtilen Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması İdarede çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında düzenli olarak kullandırılmadığı ve bu nedenle birikmiş yıllık izin sürelerinin bulunduğu görülmüştür. Anayasa’nın “Çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlıklı 50’nci maddesinde; dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu ve bu haklar ile şartlarının kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır

 

 1. Şirket İşçileri İçin Ödenen Kıdem Tazminatlarına İlişkin Rücu İşlemlerinin Yapılmaması

 

BULGU 17: Şirket İşçileri İçin Ödenen Kıdem Tazminatlarına İlişkin Rücu İşlemlerinin Yapılmaması 696 sayılı KHK kapsamında bulunan Şirket personellerine üst işveren sıfatıyla ödenen kıdem tazminatı tutarlarına ilişkin ilgili firmalara rücu işlemlerinin başlatılmadığı görülmüştür.

 

 1. Yapım İşlerinde Kesin Kabul Tarihini Belirleyen Kontrol Mekanizmalarının Kurulmaması

 

BULGU 18: Yapım İşlerinde Kesin Kabul Tarihini Belirleyen Kontrol Mekanizmalarının Kurulmaması İhaleyle yaptırılmış yapım işlerinin kesin kabul tarihlerinin tespitini sağlayan iç kontrol sistemi kurulmadığı görülmüştür

 

 1. Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelerde Yasaklılık Teyitlerinin Hatalı Yapılması

 

BULGU 19: Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelerde Yasaklılık Teyitlerinin Hatalı Yapılması Sermaye şirketi niteliğindeki isteklilere ilişkin yasaklılık teyitlerinin eksik yapıldığı görülmüştür.

 

KAYNAK : Sayştay…

 

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YAZARLAR
TÜMÜ

SON HABERLER